شب دوم فاطمیه دوم

پیش منبر: استاد سيد حسين عرب - سخنران: حجت الاسلام سید حسین مومنی - ذکر مصیبت: برادر محمد حسین پويانفر

فایلهای صوتی

پیش منبر

استاد سید حسین عرب

سخنرانی

حجت الاسلام سید حسین مومنی

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

نوحه (تورا هستم نوكر)

محمدحسین پویانفر

تک (به نام ناميه فاطمه)

محمدحسین پویانفر

تک (چادرت را بتكان)

محمدحسین پویانفر

نوحه (دستمو رها نكنيا)

محمدحسین پویانفر

تک (چادر نمازت)

محمدحسین پویانفر

مظلوم

محمدحسین پویانفر

تک (حسين جان)

محمدحسین پویانفر

تک (راس تو ميرود)

محمدحسین پویانفر

تک (به لحظه بريدن سرت)

محمدحسین پویانفر

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

فایلهای تصویری

پیش منبر

استاد سید حسین عرب

سخنرانی

حجت الاسلام سید حسین مومنی

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

زمینه (تورا هستم نوكر)

محمدحسین پویانفر

تک (به نام ناميه فاطمه)

محمدحسین پویانفر

تک (چادرت را بتكان)

محمدحسین پویانفر

تک ( چادر نمازت)

محمدحسین پویانفر

تک (حسين جان)

محمدحسین پویانفر

گالری عکس

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای هیئت ریحانه النبي (س) محفوظ میباشد.