جلسه هفتگی

پیش منبر: استاد سيد حسين عرب - سخنران: حاج مهدی توکلی - مدیحه سرایی: حاج علی آینه چی، برادر محمد حسین پويانفر، برادر محمد حسین عطائیان، برادر پیام کیانی

فایلهای صوتی

پیش منبر

استاد سید حسین عرب

سخنرانی

حاج مهدی توکلی

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

شعرخوانی (فقط دعای ...)

حاج علی آینه چی

زمینه (سیدنا المظلوم)

محمدحسين عطائيان

زمینه (از تو میخونه دل زارم)

پیام کیانی

شور (کشتی نجات ...)

پیام کیانی

شور (دلم شده دیونه ...)

پیام کیانی

شور (راه شناختم از ...)

پیام کیانی

تک (حسین جان به یاد ...)

محمدحسین پویانفر

تک (شب بی گریه من نمیخواهم)

محمدحسین پویانفر

شعرخوانی (حرم میروم باز...)

محمدحسین پویانفر

روضه خوانی

حاج علی آینه چی

روضه پایانی

حاج علی آینه چی

تک (برادر جان سلیمان زمانی)

محمدحسین پویانفر

گالری عکس

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای هیئت ریحانه النبي (س) محفوظ میباشد.