شب سوم فاطمیه دوم

پیش منبر: استاد سيد حسين عرب - سخنران: حجت الاسلام محمدجواد زمانی - مرثیه سرایی: برادر محمد حسين پويانفر، برادر سجاد محمدی، برادر علیرضا شکوری، برادر علیرضا سهندی

فایلهای صوتی

پیش منبر

استاد سید حسین عرب

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

زمینه (ای تکیه گاه علی )

محمدحسین پویانفر

شور (ای تکیه گاه علی)

محمدحسین پویانفر

شور (پایان حیات من و تو)

محمدحسین پویانفر

شور (چادرت را بتکان)

محمدحسین پویانفر

شور (یا عین الله ناظره)

محمدحسین پویانفر

شور (پایان حیات من و تو)

محمدحسین پویانفر

واحد (بهار علی خزان شده ای)

محمدحسین پویانفر

واحد (نخواستی بدیمو)

سجاد محمدی

واحد (تمام فاطمیه ها)

علیرضا شکوری

شور (وای منو وای منو)

محمدحسین پویانفر

شور (وا اماه وا اماه وا اماه)

محمدحسین پویانفر

تک (نمردم آخر)

محمدحسین پویانفر

تک (ما زالت بعد ابیها)

محمدحسین پویانفر

تک (پناه بر خدا)

محمدحسین پویانفر

تک (خیمه های تشنه را)

محمدحسین پویانفر

فایلهای تصویری

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

زمینه (ای تکیه گاه علی )

محمدحسین پویانفر

شور (ای تکیه گاه علی )

محمدحسین پویانفر

شور (پایان حیات من و تو)

محمدحسین پویانفر

شور (چادرت را بتکان)

محمدحسین پویانفر

شور (یا عین الله ناظره)

محمدحسین پویانفر

روضه خوانی

محمدحسین پویانفر

واحد (نخواستی بدیمو)

سجاد محمدی

شور (ما زالت بعد ابیها)

محمدحسین پویانفر

شور (وا اماه وا اماه وا اماه)

محمدحسین پویانفر

واحد (تمام فاطمیه ها)

علیرضا شکوری

واحد (بهار علی خزان شده ای)

محمدحسین پویانفر

تک (پناه بر خدا)

محمدحسین پویانفر

تک (نمردم آخر)

محمدحسین پویانفر

تک (خیمه های تشنه را)

محمدحسین پویانفر

گالری عکس

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای هیئت ریحانه النبي (س) محفوظ میباشد.