شـب اول دهـه اوّل مـاه محرّم ١۴۴١

روضه خواني استاد سيدحسين عرب | سـخـنـرانـی شــیــخ عـبـاس صــراف
برادر مـحــمــد حــســيــن پـويـانـفـر
بــــرادر ســــجــــاد مـــــحـــمــــدي

 

فایلهای صوتی

پیش منبر (حاج سید حسین عرب)

سخنراني (شيخ عباس صراف)

پيش زمينه(حسين آقام)

زمينه(ربي الهنا)

شور(في قلوب)

شور(صلي الله علي الباكين)

نوحه(حسينا وما نسيت حسينا)

واحد(نخواستي بديم رو)

شور(روضه سنگين)

دودمه(مورم،تويي سليمانم)

تك(مورم،تويي سليمانم)

تك(به حال خودم رهام نكن)

شور (سجاد محمدی)

فایلهای تصویری

پیش منبر (حاج سید حسین عرب)

پيش زمينه (حسين آقا همه مى رن)

زمينه (ربى الهنا)

شور (فى قلوب)

شور (صل الله على الباكين)

نوحه (حسينا و ما نسيت و حسينا)

واحد (نخواستى بديم رو)

دودمه (مورم تويى سليمانم)

تك (مورم تويى سليمانم)

شور (روضه سنگينه)

تك (به حال خودم رهام نكن)

شور (برادر سجاد محمدی)

گالری عکس

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به هیات ریحانة النبی میباشید