مراسم
شب بیست و ششم محرم ۱۳۹۱/۰۹/۲۰
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداحان : حاج سعیدحدادیان، محمدحسین پویانفر، حامد رمضانی، میثم تربتی و امیرحسین شفیعی
شب بیست و پنجم محرم ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداحان : حاج احمدجنتی، مرتضی پارسا و محمدحسین پویانفر
شب بیست و چهارم محرم ۱۳۹۱/۰۹/۱۸
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداح : محمدحسین پویانفر
شب بیست و سوم محرم ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداحان : محمدحسین پویانفر، حسین طلایی، امیرحسین شفیعی و امیرحسین محمودی
شب بیست و دوم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۱۶
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداح : محمدحسین پویانفر و صمدتوپچی
شب بیست و یکم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۱۵
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداح : محمدحسین پویانفر، حسین طلایی، امیرحسین شفیعی و مجتبی قره گزلو
شب بیست محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۱۴
مداحی پیش منبر : استاد حاج سیدمحمد موسوی منبر : حجت الاسلام سیدعلی خاتمی خوانساری مداح : محمدحسین پویانفر
محرم الحرام ۱۳۹۱ – مسجد گیاهی
شام غریبان محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۰۵
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین یوسف ربیعی مداحان : محمدحسین پویانفر، علیرضا شکوری و علی شفیعی
شب عاشورا محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۰۴
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر، امیرحسین شفیعی و صمدتوپچی
شب تاسوعا محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۰۳
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : سیدمسعود مرتضایی، محمدحسین پویانفر و علیرضا شکوری
شب هشتم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۰۲
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : حاج حسن میرزایی، محمدحسین پویانفر، علیرضا شکوری، امیرحسین شفیعی و محمد ایرانمنش
شب هفتم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : سیدامیرحسین جوزی، محمدحسین پویانفر، محمدپورعباسیان و امیرحسین شفیعی
شب ششم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر و علیرضا شکوری
شب پنجم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر، حسین طلایی و محمد مهدوی
شب چهارم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۸
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر و محمدحسین مهدی پناه
شب سوم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۷
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : مرتضی پارسا، محمدحسین پویانفر، صادق طاهری
شب دوم محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۶
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر، حسین طلایی
شب اول محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۵
سخنران : استاد معظم حاج مهدی قاسمی مداحان : محمدحسین پویانفر، حسین طلایی و امیرحسین شفیعی
سیاه پوشان محرم الحرام ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
سخنران : استاد معظم حاج علی قربانی دولابی مداحان : حاج علی آیینه چی، مرتضی پارسا، محمدحسین پویانفر و امیرحسین شفیعی
جلسه هفتگی ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
سخنران : حجت الاسلام والمسلمین یوسف ربیعی مداحان : حاج عباس طهماسب پور و محمدحسین پویانفر