مراسم
روز اول ماه صفر ١٣٩٧/٠٧/١٩
سخنران : حجت الاسلام بنداني نيشابوری | پیش منبر : حاج سيد محمد موسوی | ذکر مصیبت : كربلايی نريمان پناهی - كربلايی حسن حسينخانی - كربلايی محمدحسين پويانفر
شب سی ام محرم الحرام ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
سخنران : حجت الاسلام سید احمد دارستانی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب - حاج سيد محمد موسوی | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر حسن سهرابی - برادر امیرحسین شفیعی
شب بیست و نهم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/١۶
سخنران : حجت الاسلام سید احمد دارستانی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب - حاج سيد محمد موسوی | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر سيد امير حسينی - برادر مهدی صومی
شب بیست و هشتم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/١۵
سخنران : حجت الاسلام سید احمد دارستانی | پیش منبر : حاج سيد محمد موسوی | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر حسين نظری
شب بیست و هفتم محرم الحرام ۱۳۹۷/۰٧/۱۴
سخنران : حجت الاسلام سید احمد دارستانی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب - حاج سيد محمد موسوی | ذکر مصیبت : استاد ولی الله کلامی زنجانی - برادر محمدحسين پويانفر - برادر علی اکبر زادفرج - برادر محمد خان محمدی
شب بیست و ششم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/١٣
سخنران : حجت الاسلام حسین قمی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب - حاج محمد موسوي | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر سید محمدرضا حسينی - برادر محمدرضا نوشه ور - برادر اميرحسين اكبري - برادر پيام كياني
شب بیست و پنجم محرم الحرام ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
سخنران : حجت الاسلام حسین قمی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب - حاج مهدی آصفی | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر سید امیر میرعظیمی - برادر عمید عباس زاده
شب بیست و چهارم محرم الحرام ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
سخنران : حجت الاسلام حسین قمی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر - برادر جواد پرچمی - برادر جواد پورعباسیان - برادر محمد حسین محبی
شب بیست و سوم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/۱۰
سخنران : حجت الاسلام حسینی قمی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : کربلایی محمدحسين پويانفر - برادر مرتضی فرهنگ - برادر سید جواد پرئی
شب بیست و دوم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/٠٩
سخنران : حجت الاسلام علوی تهرانی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر
شب بیست و یکم محرم الحرام ١٣٩٧/٠٧/٠٨
سخنران : حجت الاسلام علوی تهرانی | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر حسن سهرابی
شب عاشورا ١٣٩٧/٠۶/٢٨
سخنران : حجت الاسلام شيخ عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر
شب تاسوعا ١٣٩٧/٠۶/٢٧
سخنران : حجت الاسلام شيخ عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر سيد مسعود مرتضايي
شب هشتم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢۶
سخنران : حجت الاسلام شيخ مهدي شريف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر حسين طلايي
شب هفتم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢۵
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر سجاد محمدي _ برادر محمد پورعباسيان | شعرخواني : برادر پيمان طالبي _ برادر حامد خاكي _ اميرعباس نعمتي
شب ششم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢۴
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر_برادر حامد رمضاني_برادر محمد ايرانمنش_برادر مهدي صومي_محمدرضا روستايي
شب پنجم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢٣
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر مجتبي قره گزلو _ برادر اميرحسين شفيعي
شب چهارم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢٢
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : برادر محمدحسين پويانفر _ برادر مهدي زنگنه _ برادر سجاد محمدي _ برادر جواد پرچمي
شب سوم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢١
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : کربلایی محمدحسین پویانفر - كربلايي مرتضي پارسا - كربلايي مجتبي فتح الله زاده
شب دوم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢٠
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : کربلایی محمدحسین پویانفر - حاج احمد جنتي - كربلايي حسين طلايي
شب اول محرم الحرام ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سخنران : حجت الاسلام عباس صراف | پیش منبر : حاج سید حسین عرب | ذکر مصیبت : کربلایی محمدحسین پویانفر - برادر امیرحسین شفیعی