مراسم
جلسه هفتگی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
سخنران: حجت الاسلام سیدمرتضی شجاعی | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - سیدهادی شاهردی - امیرحسین شفیعی - حسین طلایی
عزاداری آخرین روز محرم ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
پیش منبر : استاد حاج سیدحسین عرب | سخنزانی : حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان | عزاداری : حاج سعیدحدادیان - کربلایی نریمان پناهی - حاج امیر کرمانشاهی - برادرمحمدحسین پویانفر
عزاداری دهه سوم محرم – شب هشتم ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - امیرحسین شفیعی - محمدحسین مهدی پناه - حسن سهرابی - مجتبی قره گزلو - حامدرمضانی - احمد جنتی
عزاداری دهه سوم محرم – شب هفتم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت | عزاداری: حاج سیدامیرحسینی - برادرمحمدحسین پویانفر – امیرتیموری – علی روشن
عزاداری دهه سوم محرم – شب ششم ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – امیرتیموری - مرتضی احمدیان - حسن سهرابی - سیدمحمدرضاحسینی
عزاداری دهه سوم محرم – شب پنجم ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - جوادپورعباسیان - عمیدعباس زاده - حجت الاسلام محسن حنیفی
عزاداری دهه سوم محرم – شب چهارم ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام سیدمرتضی شجاعی | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر
عزاداری دهه سوم محرم – شب سوم ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - مجتبی قره گزلو
عزاداری دهه سوم محرم – شب دوم ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – سجاد محمدی
عزاداری دهه سوم محرم – شب اول ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام ریاضت | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - مرتضی فرهنگ - امیرحسین شفیعی
اجتماع عزاداران شام غریبان حسینی ۱۳۹۶/۰۷/۰۹
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر
شب عاشورا ۱۳۹۶/۰۷/۰۸
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر
شب تاسوعا ۱۳۹۶/۰۷/۰۷
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - سیدمسعود میرمرتضایی - علی رکن الدین
شب هشتم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۶
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - ابوذر بیوکافی - حسین طلایی - محمدرضا دولابی
شب هفتم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - برادرسیدامیرحسین جوزی - سیدجوادپرئی - امیرتیموری - عمیدعباس زاده - حسین طلایی
شب ششم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
سخنران: شیخ عباس صراف | روایتگری: حاج حسین یکتا | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – حامدخاکی - محمدحسین مهدی پناه - علیرضاشکوری - حامدرمضانی - مجتبی قره گزلو - محمد ایرانمنش - سیدمحمدرضا نوشه ور - محمدرضا روستایی
شب پنجم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – مجتبی قره گزلو - امیرمسعودسلطانی
شب چهارم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
سخنران: شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - مهدی زنگنه - جوادپرچمی
شب سوم محرم ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
سخنران: حجت الاسلام شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر – برادرمجتبی فتح الله زاده
شب دوم محرم ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سخنران: حجت الاسلام شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر - برادرحسین طلایی
شب اول محرم ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
سخنران: حجت الاسلام شیخ عباس صراف | عزاداری: برادرمحمدحسین پویانفر