حضرت مسلم علیه السلام
  • شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع)-حسن لطفی
      اینجا هزار حرمله در انتظار توست آقا برای آمدنت کم شتاب کن رحمی به روز من نه به روز رقیه کن فکری به حال من نه به حال رباب کن   رحمی نمی کنند عزیزم به هیچ کس حتی به تشنه ای که فقط شیر خواره است در کوفه ای که وعده ی سوغات […]
  • شهادت حضرت مسلم(ع)-علی اکبر لطیفیان
    باور نمیکردم گذرها را ببندند   من را که میبینند درها را ببندند   خورشید بودم زیر نور ماه رفتم   جان خودت تا صبح خیلی راه رفتم   در شهر کوفه کوچه گردی کم نکردم   این چند شب یک خواب راحت هم نکردم   من شیر بودم کوفه در زنجیرم انداخت   این […]