امام زمان علیه السلام
  • مناجات با امام زمان(عج)-استاد سازگار
    مناجات با امام زمان(عج)-استاد سازگار   خار یا خَس هر چه ام از بوستانم، سیّدی! دشمنی کردم ولی از دوستانم، سیّدی!   من نگاه معرفت را بسته بودم ورنه تو لحظه لحظه چهره می دادی نشانم، سیّدی!   من نمی دانم کجایی لیک دانم روز و شب پر زند دور حریمت مرغ جانم، سیّدی!   […]
  • مناجات امام زمان (عج) -محمدکاظمی نیا
    بی تو گذشت آن هیجانی که داشتیم آن عشق پر شرار نهانی که داشتیم روزیّ ما نبود ببینیم شاه را… ناکام ماند عمر جوانی که داشتیم دارد به سمت قبر مرا می کشد کسی… طی شد بــــدون یار زمانی که داشتیم حتی “دعای عهد” مرا با وفا نکرد سمت گنــاه رفت، توانی که داشتیم از […]
  • مناجات امام زمان (عج) -حسین ایزدی
    بین من و تو، جز منِ من فاصله ای نیست تو پیش منی، من ز تو دورم، گله ای نیست  ما مدعی و نفس پرستیم و صد افسوس در خیل مریدان که دل یکدله ای نیست پا بند شد آن کس که ز کوی تو گذر کرد با اینکه درِ خانه ی تو سلسله ای […]