امام جعفر صادق علیه السلام
  • شهادت امام صادق(ع)-حسن کردی
      پیرمردی و بزرگ همه ی اعصاری   روی جانت اثر کینه ی دشمن داری   بار ها خلوت سجاده ی تان پر پر شد   فرش زیر قدمت سوخت و خاکستر شد   اتش از موی سفیدت نفسی شرم نکرد   از نماز شبتان هیچ کسی شرم نکرد   خانه ای که تپش مدرسه […]
  • شهادت امام صادق(ع)-اسماعیل شبرنگ
        آسمان را دیدی و بی حال افتادی زمین با تمام شوکت و اجلال افتادی زمین   ای پرستوی گرفتار بلا … کنج قفس دلشکسته … بی پر و بی بال افتادی زمین   در میان خنده های مردمان بی حیا در میان هجم قیل و قال … افتادی زمین   او به روی […]
  • مدح امام صادق(ع) – سیدهاشم وفایی
    شب تجلی عشق و عقیده است امشب   شب ظهور هزاران سپیده است امشب   گلی به گلشن یاسین شکفته شد که فلک   نظیر چهرۀ او را ندیده است امشب   دمید صادق آل رسول همچون ماه   مهی که آینه دار سپیده است امشب   سپهر علم و فضیلت دوباره نورانی است   […]