شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش پیش منبر (استاد حجت الاسلام اهری)
 • دانلود پخش پیش منبر (سید امیر جوزی)
 • دانلود پخش بخش اول - شعر خوانی (برادر سید محمد مکبری)
 • دانلود پخش بخش دوم - شور (برادر سید محمد مکبری)
 • دانلود پخش بخش سوم - شور (برادر سید امیر میرعظیمی)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شعرخوانی (برادر سید امیر میرعظیمی)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (برادر مهدی پورپاک)
 • دانلود پخش بخش ششم - سرود (برادر حسین طلایی)
 • دانلود پخش بخش هفتم - شور (برادر محمدحسین عطائیان)
 • دانلود پخش بخش هشتم - شور - سید رویایی من ... (برادر محمدحسین پویانفر)
 • دانلود پخش بخش نهم - شور (برادر پیام کیانی)
 • دانلود پخش بخش دهم - شعرخوانی (برادر امیر عباس نعمتی)
 • دانلود پخش بخش یازدهم - شعرخوانی (برادر محمدحسین پویانفر)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.