شب ولادت حضرت علی(ع) ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش اول - شعر خوانی (برادر احمد بابايی)
 • دانلود پخش بخش دوم - شعر خوانی (برادر امیر عباس ناهیدی)
 • دانلود پخش بخش سوم - سرود (برادر امیر عباس ناهیدی)
 • دانلود پخش بخش چهارم - سرود (ای ماه نجف علی علی جان)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (ای شیرخدا... )
 • دانلود پخش بخش ششم - نغمه خوانی
 • دانلود پخش بخش هفتم - شعرخوانی (سلام ای جواب سلام خدا)
 • دانلود پخش بخش هشتم - سرود (خوش به حال هر کسی که...)
 • دانلود پخش بخش نهم - شور (محراب نمازم)
 • دانلود پخش بخش دهم - شور (به ساحتی که کند جبرئیل... )
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.