جلسه هفتگی ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش دوم - روضه
 • دانلود پخش بخش سوم - زمینه (مصباح الهدی، سفینة النجاة)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شور (اسمت یا حسین)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (حسین آقام...)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.