جلسه هفتگی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش دوم - روضه
 • دانلود پخش بخش سوم - زمینه (حس می کنم تو رو)
 • دانلود پخش بخش چهارم - زمینه (به محضرِ تو اومدم)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (حسین آقام آقام)
 • دانلود پخش بخش ششم - ذکر (برادر ابراهیم رحیمی)
 • دانلود پخش بخش هفتم - شور (برادر ابراهیم رحیمی)
 • دانلود پخش بخش هشتم - شور (برادر حامد رمضانی)
 • دانلود پخش بخش نهم - روضه پایانی (برادر سید امیر عظیمی)
 • دانلود پخش بخش دهم- شعر خوانی (برادر شاکری)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.