شب سوم عزاداری حضرت ام البنین(س) ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش دوم - شعر خوانی (برادر هادی جان فدا)
 • دانلود پخش بخش سوم - شعر خوانی (برادر هادی جان فدا)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شعر خوانی (برادر مصطفی صابر خراسانی)
 • دانلود پخش بخش پنجم - زمینه (مادر دریا)
 • دانلود پخش بخش ششم - شور (به نام کرمت...)
 • دانلود پخش بخش هفتم - تک (من از خودم خسته شدم)
 • دانلود پخش بخش هشتم - تک (به تو از دور سلام)
 • دانلود پخش بخش نهم - تک (عشق یعنی به تو رسیدن)
 • دانلود پخش بخش دهم - شعر خوانی (برادر امیرعباس نعمتی)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.