فاطمیه دوم _ شب سوم ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش اول - روضه
 • دانلود پخش بخش دوم - شور (مدیونم به دعای کسی)
 • دانلود پخش بخش سوم - شور (عشق فقط یاحیدر)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شور (بی خود ز نوای دل دیوانه)
 • دانلود پخش بخش پنجم - واحد عربی (ملا امیر کاظمی)
 • دانلود پخش بخش ششم - واحد (ملا امیر کاظمی)
 • دانلود پخش بخش هفتم - واحد (فاش میگویم و از گفته خود)
 • دانلود پخش بخش هشتم - تک ( السلام یا شاه کربلا)
 • دانلود پخش بخش نهم - شور (برادر محمدحسین دامنی)
 • دانلود پخش گزیده ای از سخنرانی استاد عالی
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.