فاطمیه اول _ شب پنجم ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (استاد سید محمد موسوی)
 • دانلود پخش بخش دوم - پیش منبر (استاد سید حسین عرب)
 • دانلود پخش بخش سوم - زمینه (ای قمر آل علی)
 • دانلود پخش بخش چهارم - تک (چادرت را بتکان)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (ای آرامشو...)
 • دانلود پخش بخش ششم - شور (یا امام رضا سلام...)
 • دانلود پخش بخش هفتم - شعر خوانی (برادر عباس نعمتی)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.