فاطمیه اول _ شب سوم ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش پیش منبر (استاد حاج مهدی آصفی)
 • دانلود پخش پیش منبر (حاج سید حسین عرب)
 • دانلود پخش پیش منبر (استاد سید محمد موسوی)
 • دانلود پخش بخش اول - روضه
 • دانلود پخش بخش دوم - زمینه (چادرت را بتکان روزی مارا)
 • دانلود پخش بخش سوم - شور (من از خاک پای تو)
 • دانلود پخش بخش چهارم - تک (نمی دانم که می باشم...)
 • دانلود پخش بخش پنجم - تک ( شد حسینیه دلم )
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.