فاطمیه اول _ شب دوم ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (استاد سید محمد موسوی)
 • دانلود پخش بخش دوم - (روضه)
 • دانلود پخش بخش سوم - پیش زمینه ( تو را هستم نوکر...)
 • دانلود پخش بخش چهارم - زمینه ( چشمای تو درگیره منه )
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور ( فکر میکردم... )
 • دانلود پخش بخش ششم - شور ( یارآلی ننم... )
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.