فاطمیه اول _ شب اول ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - پیش منبر (استاد سید محمد موسوی)
 • دانلود پخش بخش دوم - زمینه ( یارآلی خانم وای وای)
 • دانلود پخش بخش سوم - شور ( یارآلی حسین وای وای)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شور (بی تو دلم از عالمی)
 • دانلود پخش بخش پنجم - تک (بی تو دلم از عالمی)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.