جلسه هفتگی ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - روضه (سید امیر حسینی)
 • دانلود پخش بخش دوم - روضه (محمد حسین پویانفر)
 • دانلود پخش بخش سوم - زمینه (سید امیر حسینی)
 • دانلود پخش بخش چهارم - زمینه (دل سراپرده ی محبت اوست)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (سید امیر حسینی)
 • دانلود پخش بخش ششم - شور (بیخود زنوای دل دیوانه ی خویشم)
 • دانلود پخش بخش هفتم - شور (حسین طلایی)
 • دانلود پخش بخش هشتم - شور (مهدی صومی)
 • دانلود پخش بخش نهم - شور (سید امیر حسینی)
 • دانلود پخش بخش دهم - نغمه (به لب نوای حسین)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.