جلسه هفتگی ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
    تصویری مداحی
  • دانلود پخش بخش اول - زمینه (سلام حرم یازده امام)
  • دانلود پخش بخش دوم - شور (به سر هوای حرم)
  • دانلود پخش بخش سوم - نوا (آقای من دین و دنیای من)
  • دانلود پخش بخش چهارم - شور (دلم از دوریه تو آشوبه)
    • تصاویر

    در حال حاضر نظرات بسته است.