جلسه هفتگی ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
    تصویری مداحی
  • دانلود پخش بخش اول - پیش زمینه (حسین وای)
  • دانلود پخش بخش دوم - زمینه (عشق شیرینم)
  • دانلود پخش بخش سوم - شور (حب الحسین)
  • دانلود پخش بخش چهارم - تک (دل در آتش غم رخت)
    • تصاویر

    در حال حاضر نظرات بسته است.