مراسم عزاداری آخر ماه صفر ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
    تصویری مداحی
  • دانلود پخش بخش اول (روضه)
  • دانلود پخش بخش دوم - زمینه (دل در آتش غم رخت)
  • دانلود پخش بخش سوم - شور (دل در آتش غم رخت)
  • دانلود پخش بخش چهارم - شور (بنام حرمت بنام کرمت)
    • تصاویر

    در حال حاضر نظرات بسته است.