شب عاشورا ١٣٩٧/٠۶/٢٨
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - روضه
 • دانلود پخش بخش دوم - زمينه (این سرم این پیکرم)
 • دانلود پخش بخش سوم - شور (در کنج دلم)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شور (در آن نفس که بمیرم)
 • دانلود پخش بخش پنجم - نوحه (السلام ای یارا)
 • دانلود پخش بخش ششم - واحد (گفت ای گروه)
 • دانلود پخش بخش هفتم - دمام زني (ولله دینی علی دین الحسین)
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.