شب پنجم محرم الحرام ١٣٩٧/٠۶/٢٣
  تصویری مداحی
 • دانلود پخش بخش اول - روضه
 • دانلود پخش بخش دوم - نوای حسین
 • دانلود پخش بخش سوم - زمینه (طومار شهادتم رو امضا کن)
 • دانلود پخش بخش چهارم - شور (به سر هوای حرم به لب نوای حسین)
 • دانلود پخش بخش پنجم - شور (می بارم از عشق تو جانا)
 • دانلود پخش بخش ششم - نوحه (السلام ای یارا السلام ای جانا)
 • دانلود پخش بخش هفتم - واحد (برادر امیرحسین شفیعی)
 • دانلود پخش بخش هشتم - سه ضرب (یه سال فکر محرتم)
 • دانلود پخش بخش نهم - نوا (ربنا ثبت اقدمنا)
 • دانلود پخش بخش دهم - دو دمه (پسر اشجع الناسم)
 • دانلود پخش بخش یازدهم - شور (حرم با حسین)
 • دانلود پخش بخش دوازدهم - شور (مادر شب جمعه میری کربلا)
 • دانلود پخش بخش سیزدهم - شور (برادر مجتبی قره گزلو)
 • دانلود پخش بخش چهاردهم - شور (ولله لا افارق عمی)
 • دانلود پخش بخش پانزدهم - شور (دیگه باز این شورش است)
 • دانلود پخش بخش شانزدهم - روضه پایانی
  • تصاویر

  در حال حاضر نظرات بسته است.