شهادت حضرت علی(ع) – محسن عرب خالقی

شبی هم این دل ما انتخاب خواهد شد

 

برای خلوت اُنست خطاب خواهد شد

 

مکش زخیمه دلها عمود مِهرت را

 

که آسمان به سرما خراب خواهد شد

 

کسی که مهر علی در قنوت او جاری است

 

دعای نیمه شبش مستجاب خواهد شد

 

میان مردم صاحب نظر اگر برود

 

غلام در گهت عالیجناب خواهد شد

 

کویر را نفس قنبرت کند دریا

 

سراب نام تو نشنیده آب خواهد شد

 

به قدر فهم کمم هم اگر که بنویسم

 

فضایل تو هزاران کتاب خواهد شد

 

چه دیده بود پیمبر که گفت در این ماه

 

محاسن تو به خونت خضاب خواهد شد

 

جواب خلقت خلقی و از بد دنیاست

 

که زخم فرق سر تو جواب خواهد شد

 

امام اول دنیا پس از شهادت تو

 

امام کشتن این قوم باب خواهد شد

 

یکی به سوده الماس پاره پاره جگر

 

یکی ز فرط عطش دل کباب خواهد شد

 

پس از تو کار به جایی رسد در این دنیا

 

که صید حرمله طفل رباب خواهد شد

در حال حاضر نظرات بسته است.