پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام پشتکوهی | عزاداری: برادر محمدحسین پویانفر – برادرمحسن نامور – برادرامیرحسین شفیعی

مراسم
آرشیو
  • فاطمیه اول _ شب چهارم ۱۳۹۵/۱۱/۲۲

    پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری | عزاداری: برادر محمدحسین پویانفر – برادرمحمداسداللهی – برادرکمیل خامنه

  • فاطمیه اول _ شب سوم ۱۳۹۵/۱۱/۲۱

    پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری | عزاداری: برادر محمدحسین پویانفر – امیرمسعودسلطانی

  • فاطمیه اول _ شب دوم ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

    پیش منبر: استادسیدحسین عرب | سخنران: حجت الاسلام بندانی نیشابوری | عزاداری: برادر محمدحسین پویانفر و دیگر ذاکرین اهل بیت

دانلود